Disclaimer RTT

Disclaimer van Wendeline.nl

Wanneer je een button ziet voor Affiliate Links, betekend het dat ik geld verdien wanneer iemand op een link klikt en een product koopt van een externe leverancier. (Jou kost het niets extra’s)

Wanneer je een button ziet voor PR Sample, betekend het dat het product gratis is ontvangen in ruil voor een blogpost/review.

Wanneer je een button ziet voor Sponsored Post, betekend het dat ik rechtstreeks betaald ben voor de blogpost/pagina.

Wendeline spant zich in om deze site up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de site leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@wendeline.nl.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Wendeline via deze site, acht Wendeline zich niet aansprakelijk.

Het gebruik van de site en al haar componenten (inclusief fora) is onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze site impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Wendeline stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Wendeline zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de site, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Wendeline accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze site berusten bij Wendeline.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Wendeline, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de site, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Participatie

Ik (De Cliënt) geef Wendeline Moorrees – RTT Hypnotherapeut & Practitioner – volledige toestemming om mij te hypnotiseren en om Rapid Transformational Therapy te gebruiken, wetende dat door volledig deel te nemen in het proces en door het luisteren naar mijn persoonlijke opname voor een periode van 21 dagen ik zelf een belangrijke rol speel in het behalen van succes.

Garantie

Ik begrijp dat, ondanks het hoge succespercentage van RTT, Wendeline Moorrees geen resultaten kan en zal garanderen, aangezien mijn persoonlijke succes afhankelijk is van vele factoren waar Wendeline Moorrees geen controle over heeft, inclusief mijn wens en bereidheid om veranderingen in mijzelf te bewerkstelligen.

Aansprakelijkheid

Ik ga ermee akkoord dat Wendeline Moorrees nimmer aansprakelijk is voor mijn psychische of fysieke welzijn tijdens de overeengekomen dienst (nu of in de toekomst), of enige claims die hieruit voortvloeien.

Omvang van de geleverde dienst

Ik begrijp dat Wendeline Moorrees geen erkend arts, of arts van welke aard dan ook is en dat hypnose geen vervanging is van het advies of werk van een arts, psychiater of specialist.

Audio-opname(s)

Ik geef Wendeline Moorrees volledige toestemming om audio-opnames te maken die mijn stem kunnen bevatten. Ik begrijp dat als een opname wordt gemaakt tijdens of na mijn sessie(s), Wendeline Moorrees het volledige auteursrecht behoudt op alle vormen van media die naar aanleiding van de opname(s) kunnen worden geproduceerd en aan mij gedistribueerd.

Verdiepingsproces

Hierbij geef ik (indien ik dit wens) Wendeline Moorrees toestemming om mijn arm rustig op te tillen, mijn schouder aan te raken of mijn hoofd te schommelen tijdens mijn Rapid Transformational Therapy sessie(s) om het verdiepingsproces te faciliteren.

Vertrouwelijkheid

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stem ik ermee in dat Wendeline Moorrees informatie mag vrijgeven aan een specifiek persoon of instantie als is vastgesteld dat een kind of een oudere het risico loopt op misbruik, of momenteel wordt misbruikt. Of als ik, als cliënt, een gevaar ben voor mijzelf of anderen; of als er een dagvaarding van mijn dossier is aangevraagd. Ik begrijp ook dat Wendeline Moorrees op elk moment aspecten van mijn zaak kan bespreken met collega’s die mijn naam en identiteit volledig vertrouwelijk houden, tenzij ik daar anders toestemming voor heb gegeven.

Facturering

Facturering geschied vooraf de sessie. Betaling in twee termijnen behoort tot de mogelijkheden (5% verhoging).

Wendeline Moorrees – RTT & Reset Je Mind

Loes van Marlestraat 15, 1382 ML Weesp

www.wendeline.nl

KvK 69914850